top of page
RESERVATIONS

REZERVACE

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost Vallmo restaurant, s.r.o., IČO 08589739, DIČ CZ08589739, se sídlem Plavecká 404/4, 128 00 - Praha 2, zastoupená Martinem Makovičkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 321555 (dále jen „správce“). Zde najdete informace o tom, za jakým účelem a jak Vaše osobní údaje zpracováváme. Dále zde najdete také Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktuje na e-mail info@vallmo.cz nebo poštou na adrese našeho sídla. Jaké osobní údaje zpracováváme a jejich účel: Informace a osobní údaje našich klientů zpracováváme v roli správce. Osobní údaje uchováváme za účelem informování o různých obchodních sděleních, např. informování o produktových novinkách, slevách, speciálních akcích, soutěžích, realizací služeb, rezervaci hostů či k informování o stavu objednávky či k vyřízení případné reklamace. K této marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá vyplněním rezervačního formuláře. S osobními údaji se zavazujeme nakládat v souladu s příslušnou právní úpravou, která se na Vás vztahuje (GDPR). O tom, jaká máte v souvislosti s Osobními údaji práva, informujeme níže. Doba uchovávání osobních údajů: Osobní údaje uchováváme po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Práva subjektu: Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel. Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno. Subjekt má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O jakýchkoliv změnách budete informování formou e-mailové korespondence. Kontrolujte proto, prosím, tyto zásady pečlivě. Tyto podmínky o ochraně osobních údajů jsou účinné ode dne 1.2 2024.

bottom of page